Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1564 kết quả (0.7968376 giây)
Intelligent control systems using soft computing methodologies
Tác giả: Zilouchian Ali,
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 629.890285
ISBN: 0849318750
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12855 Định dạng: PDF
Guidelines for Failure Mode and Effects Analysis for Automotive, Aerospace and General Manufacturing Industries
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : CRC Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.562
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120694 Định dạng: PDF
Geographies of girlhood
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.25
ISBN: 0849312272
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13185 Định dạng: PDF
Drug abuse handbook
Tác giả: Karch Steven B,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 1998
Ký hiệu phân loại: 616.86
ISBN: 0849326370
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 9792 Định dạng: PDF
Analog BiCMOS design
Tác giả: Daly James C,
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.39732
ISBN: 0849302471
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11489 Định dạng: PDF
The resource handbook of electronics
Tác giả: C Whitaker Jerry,
Thông tin xuất bản: : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0849383536
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 13186 Định dạng: PDF
Design for reliability
Tác giả: Crowe Dana,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 620.00452
ISBN: 084931111X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9370 Định dạng: PDF
Artificial intelligence and soft computing : behavioral and cognitive modeling of the human brain
Tác giả: Konar Amit,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0849313856
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9790 Định dạng: PDF
Introduction to forensic sciences
Tác giả: Eckert William G,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 363.2521
ISBN: 0849381010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9793 Định dạng: PDF
Access device fraud and related financial crimes
Tác giả: Iannacci Jerry,
Thông tin xuất bản: Boca Raton Fla : CRC Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 364.16821
ISBN: 0849381304
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 9794 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục