Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 41 kết quả (0.7499098 giây)
Beyond knowledge management
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 1591401801
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93481 Định dạng: CHM
Advances in Mobile Commerce Technologies
Tác giả: Lim EePeng,
Thông tin xuất bản: Hershey PA : Idea Group Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.38221
ISBN: 159140052X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9852 Định dạng: CHM
Mobile commerce applications.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 1591401828
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12142 Định dạng: CHM
Web systems design and online consumer behavior.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 381.142
ISBN: 1591403278
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12143 Định dạng: CHM
Managing Business With Electronic Commerce
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN: 1591400074
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12373 Định dạng: PDF
Trust in Knowledge Management and Systems in Organizations
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 1591402204
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12255 Định dạng: CHM
Strategies for Managing Is/It Personnel
Tác giả: Igbaria Magid,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.0683
ISBN: 1591402727
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12257 Định dạng: CHM
Advanced Topics in Information Resources Management (Advanced Topics in Information Resources Management Series). Volume...
Tác giả: Khosrowpour Mehdi,
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 1591402530
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12256 Định dạng: CHM
Strategies for Information Technology Governance
Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.05
ISBN: 1591402840
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12258 Định dạng: CHM
Advanced Topics in Database Research, Vol. 4
Tác giả: Siau Keng,
Thông tin xuất bản: : Idea Group Publishing , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1591404738
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13192 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục