Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 217 kết quả (0.4599918 giây)
Cooperativity and regulation in biochemical processes
Tác giả: Naim Arieh Ben,
Thông tin xuất bản: NY : Kluwer Academic , 2001
Ký hiệu phân loại: 572.43
ISBN: 0306463318
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 7819 Định dạng: RAR
Fundamentals of X programming : graphical user interfaces and beyond
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic , 2002
Ký hiệu phân loại: 005.284
ISBN: 0306469685
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9387 Định dạng: PDF
IT innovation for adaptability and competitiveness : IFIP TC8 WG8.6 seventh Working Conference on IT Innovation for Ada...
Tác giả: Fitzgerald Brian,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2004
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN: 140208000X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16459 Định dạng: PDF
Middleware networks : concept, design, and deployment of Internet infrastructure
Tác giả: Lerner Michah,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.67
ISBN: 0306470225
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16525 Định dạng: PDF
Distortion analysis of analog integrated circuits
Tác giả: Wambacq Piet,
Thông tin xuất bản: Boston Mass : Kluwer Academic , 1998
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0792381866
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25549 Định dạng: PDF
Professional verification : a guide to advanced functional verification
Tác giả: Wilcox Paul,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , c2004
Ký hiệu phân loại: 621.381548
ISBN: 1402078757
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Traffic theory
Tác giả: Gazis Denos C,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , c2002
Ký hiệu phân loại: 388.31401
ISBN: 1402070950 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Embedded software for SoC
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , c2003
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 1402075286 (HB)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Fundamentals of solid state engineering [electronic resource]
Tác giả: Razeghi M,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.381
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35232 Định dạng: PDF
Phase-locked loops for wireless communications [electronic resource] : digital, analog, and optical implementations
Tác giả: Stephens Donald R,
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.3815364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35233 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục