Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4116 kết quả
Hero of the Pacific : the life of Marine legend John Basilone
Tác giả: James Brady
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.54
 
Captain John Smith : Jamestown and the Birth of the American Dream
Tác giả: Dorothy Hoobler, Thomas Hoobler
Xuất bản: New Jersey: Wiley John Sons Incorporatedm, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  975.502092
 
John Chambers and the CISCO way : navigating through volatility
Tác giả: John K Waters
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.76213981
 
John Walkenbach's favorite Excel 2010 tips & tricks
Tác giả: John Walkenbach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Cable Cowboy : John Malone And The Rise Of The Modern Cable Business
Tác giả: Mark Robichaux
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  384.555092
 
Contemporary Bayesian econometrics and statistics
Tác giả: John Geweke
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
DJ'ing for dummies
Tác giả: John Steventon
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.7
 
E-mail marketing for dummies
Tác giả: John Arnold
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  658.872
 
Courtyards : aesthetic, social, and thermal delight
Tác giả: John Reynolds
Xuất bản: New York NY: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  712.6
 
The fast forward MBA in finance, second edition [electronic resource]
Tác giả: John A Tracy
Xuất bản: New York: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục