Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 218 kết quả
Springhouse review for critical care nursing certification
Tác giả: Lippincott Williams &Wilkins
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.02
 
Mastering ACLS
Tác giả: Lippincott Williams & Wilkins
Xuất bản: Ambler PA: Lippincott Williams Wilkins, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Lippincott Williams & Wilkins' administrative medical assisting
Tác giả: Laura Southard Durham
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  651
 
Clinical pharmacology made incredibly easy!
Tác giả: Lippincott Williams & Wilkins, Inc Ovid Technologies
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer HealthLippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Otorhinolaryngology : head and neck surgery
Tác giả: John Jacob Ballenger, James B Snow
Xuất bản: Baltimore: Williams Wilkins, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.5
 
Biology and Diseases of the Ferret
Tác giả: James G Fox
Xuất bản: Baltimore: Williams Wilkins, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.976
 
Clinical pharmacokinetics : concepts and applications
Tác giả: Malcolm Rowland, Thomas N Tozer
Xuất bản: Baltimore: Williams Wilkins, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.7
 
Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach
Tác giả: Colleen M Smith, M A Lieberman, Allan D Marks, Dawn B MarksDawn B Marks
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.1
 
100 case studies in pathophysiology
Tác giả: Harold Joseph Bruyere
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.07
 
Avery's neonatology : pathophysiology & management of the newborn
Tác giả: Gordon B Avery, Mhairi G MacDonald, Martha D Mullett, Mary M K Seshia
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục