Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
The Astrologer's Handbook (Harperresource Book)
Tác giả: Frances Sakoian
Xuất bản: : Quill, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  133.5
 
The deluxe transitive vampire : the ultimate handbook of grammar for the innocent, the eager, and the doomed
Tác giả: Karen Elizabeth GordonKaren Elizabeth Gordon
Xuất bản: Pantheon Books: New York, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
McGraw-Hill Dictionary of scientific and technical terms
Tác giả: Sybil P Parker
Xuất bản: NY: McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  503
 
ASE Secondary Science Teachers' Handbook
Tác giả: Richard Hull
Xuất bản: Great Britain: Simon and Schuster education, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  371.1
 
Mechanical engineer's data handbook
Tác giả: James Carvill
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621
 
The Borzoi handbook for writers
Tác giả: Frederick C Crews, Michael Hennessy, Sandra Schor
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  808.042
 
The Hong Kong company secretary's handbook : practice and procedure
Tác giả: Po Wah Cheng, Anna Heung Suet Sum, Francis Kam Tim Yuen
Xuất bản: Hong Kong: Longman, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  651.374
 
Dairy science and technology handbook
Tác giả: Y H Hui
Xuất bản: New York NY: VCH, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Từ điển xây dựng 1200 thuật ngữ : có đối chiếu Anh - Việt và Việt - Anh
Tác giả: Bộ Xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  624.03
 
Từ điển Anh-Việt chuyên ngành địa ốc = English-Vietnamese dictionary of real estate
Tác giả: Bùi Quang Đông
Xuất bản: TP HCM: Trẻ, 1993
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  333.3303
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục