Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 126 kết quả (0.6299529 giây)
Mechanics of Composite Materials with MATLAB [electronic resource]
Tác giả: Voyiadjis G Z,
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9783540243533
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66815 Định dạng: PDF
Mechanical engineers' handbook [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0471449903
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 87534 Định dạng: PDF
Con Quality Comp Wire Net (Control Engineering) : Protocols, Performance, and Control
Thông tin xuất bản: : Marcel Dekker Ltd , 2007
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0824726758
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18031 Định dạng: PDF
An introduction to mechanical engineering Part 2 elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Education , 2010
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9780340939963
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97736 Định dạng: PDF
Fundamentals of mechatronics
Tác giả: Jouaneh Musa,
Thông tin xuất bản: Stamford CT : Cengage Learning , 2013
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 1111569010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 93000 Định dạng: PDF
Mechanics and properties of composed materials and structures.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9783642314964
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 79716 Định dạng: PDF
Mechanical engineers' handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0471449903
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 77375 Định dạng: PDF
Springer handbook of mechanical engineering
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 9783540491316
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 77765 Định dạng: PDF
Standard handbook of video and television engineering
Tác giả: Whitaker Jerry C,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 0071411801
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Mechatronic systems : analysis, design and implementation
Tác giả: Boukas ElKebir,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : Springer , 2011
Ký hiệu phân loại: 621
ISBN: 3642223230
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 76012 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục