Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1910 kết quả (0.690011 giây)
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: Bayliss C R,
Thông tin xuất bản: Oxford Boston : Newnes , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN: 0750640596
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66139 Định dạng: PDF
Development microeconomics
Tác giả: Bardhan Pranab K,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 338.5
ISBN: 0198773706
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65795 Định dạng: PDF
The art of genes : how organisms make themselves
Tác giả: Coen Enrico,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 571.8
ISBN: 0192862081
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70088 Định dạng: PDF
Yoghurt : science and technology
Tác giả: Tamime A Y,
Ký hiệu phân loại: 637
ISBN: 0849317851
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66979 Định dạng: PDF
The fundamentals of signal transmission [electronic resource] : optical fibre, waveguides and free space
Tác giả: Ibbotson L,
Thông tin xuất bản: London : Arnold , 1999
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0340705760
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66079 Định dạng: PDF
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 1999
Ký hiệu phân loại: 615.907
ISBN: 0585082049
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65891 Định dạng: PDF
Supercomputer, collision processes, and applications [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 539.7
ISBN: 0306474646
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66278 Định dạng: PDF
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Spellman Frank R,
Thông tin xuất bản: Lancaster Pa : Technomic Pub Co , 1999
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN: 1566767415
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 66473 Định dạng: PDF
Misery
Tác giả: King Stephen,
Thông tin xuất bản: : Distribooks Inc , 1999
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 8401491029
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 66399 Định dạng: PDF
Writing American style : an ESL/EFL handbook
Tác giả: Langosch Sydney L,
Thông tin xuất bản: Hauppauge NY : Barrons , 1999
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0764107925
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 67034 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục