Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1799 kết quả
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
The fundamentals of signal transmission [electronic resource] : optical fibre, waveguides and free space
Tác giả: L Ibbotson
Xuất bản: London: Arnold, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Supercomputer, collision processes, and applications [electronic resource]
Tác giả: Kenneth L Bell
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Misery
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: : Distribooks Inc, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Spellman's standard handbook for wastewater operators
Tác giả: Frank R Spellman
Xuất bản: Lancaster Pa: Technomic Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  628.3
 
Yoghurt : science and technology
Tác giả: A Y Tamime, R K Robinson
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge England: CRC Press Woodhead Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  637
 
Writing American style : an ESL/EFL handbook
Tác giả: Sydney L Langosch
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808
 
The mixing engineer's handbook
Tác giả: Bobby Owsinski, Malcolm O'Brien
Xuất bản: Emeryville Calif: Mix Books, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  781.490285
 
Faded steel heat
Tác giả: Glen Cook
Xuất bản: New York NY: New American Library, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục