Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 5018 kết quả
Building blocks of matter : a supplement to the Macmillan encyclopedia of physics
Tác giả: John S Rigden
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.72
 
The environment : challenges for the chemical sciences in the 21st century
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: The National Academies Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Biotechnology for biomedical engineers
Tác giả: Martin L Yarmush
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
The blood-brain barrier : biology and research protocols
Tác giả: Sukriti Nag
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.824
 
First steps in economic indicators
Tác giả: Peter Temple
Xuất bản: Boston Mass: Financial Times Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Inflation targeting in the world economy
Tác giả: Edwin M Truman
Xuất bản: Washington DC: Institute for International Econommics, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.53
 
A concise history of economic thought : from mercantilism to monetarism
Tác giả: Gianni Vaggi, Peter D Groenewegen
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.1
 
The European Central Bank : the new European leviathan?
Tác giả: David J Howarth, Peter H Loedel
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.11094
 
Marketing through search optimization : how to be found on the Web
Tác giả: Alex Michael, Ben Salter
Xuất bản: Amsterdam Oxford: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.802854678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục