Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Entryways into college reading and learning / by Janet Elder
Tác giả: Janet Elder
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Read better, remember more
Tác giả: Elizabeth L Chesla
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Developing critical reading skills
Tác giả: Deanne Milan Spears
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Reading and study skills
Tác giả: John Langan
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
English for interacting on campus
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0071
 
AP English language & composition for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
English for Presentations at International Conferences [electronic resource]
Tác giả: Adrian Wallwork
Xuất bản: New York NY: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Enhancements and limitations to ICT-based informal language learning
Tác giả: Rashad Ahmed, Abdu Al-kadi, Trenton Hagar
Xuất bản: Hershey: IGI Global, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Motivation and foreign language learning : from theory to practice
Tác giả: Aintzane Doiz, David Lasagabaster, Juan Manuel Sierra
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
The invention of monolingualism
Tác giả: David Gramling
Xuất bản: New York: Bloomsbury Academic, 2016
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418.0071
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục