Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual
Tác giả: David H Barlow
Xuất bản: New York: Guilford Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.891
 
The Oxford handbook of clinical psychology
Tác giả: David H Barlow
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  WM 105
 
Oxford handbook of psychiatry
Tác giả: David Semple, Roger Smyth
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
The Wiley-Blackwell handbook of group psychotherapy
Tác giả: Jeffrey L Kleinberg
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  WM 430
 
Handbook of personology and psychopathology
Tác giả: Stephen Strack
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8581
 
Handbook of Personology and Psychopathology
Tác giả: Theodore Millon
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  616.8581
 
Handbook of personology and psychopathology [electronic resource]
Tác giả: Theodore Millon, Stephen Strack
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8581
 
Handbook of neurotoxicity
Tác giả: Richard M Kostrzewa
Xuất bản: New York: Springer Reference, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Clinical handbook of mindfulness
Tác giả: Fabrizio Didonna
Xuất bản: New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Handbook of Mental Health Interventions in Children and Adolescents : An Integrated developmental approach
Tác giả: Hans Steiner
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  618.928914
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục