Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
The Gulf War 1991
Tác giả: Alastair Finlan
Xuất bản: New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  956.7044
 
Các thuyết trình trao giải thưởng Nobel về khoa học kinh tế 1991 - 1995
Tác giả: Torsten Persson
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9
 
Think India : the rise of the world's next superpower and what it means for every American
Tác giả: Vinay Rai, William L Simon
Xuất bản: New York: Dutton, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.954
 
Destination in doubt : Russia since 1989
Tác giả: Stephen Lovell
Xuất bản: New York: Zed Books, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  947.086
 
La transformación económica en la Rusia poscomunista
Tác giả: Tatiana Sidorenko
Xuất bản: Mexico DF: El Colegio de Mexico Centro de Estudios Internacionales, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.947
 
Danh mục và tóm tắt nội dung, kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học & công nghệ cấp nhà nước giai đoạn 1991 - 1995 . Tập 1
Tác giả: Công nghệ và Môi trường
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.9
 
Memory Crash : Politics of History in and around Ukraine, 1980s-2010s
Tác giả: H V Kasʹi︠a︡nov
Xuất bản: New York: Central European University Press, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Can Russia compete? [electronic resource]
Tác giả: Raj M Desai, Itzhak Goldberg
Xuất bản: Washington DC: Brookings Institution Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.947
 
India's open-economy policy : globalism, rivalry, continuity
Tác giả: Jalal Alamgir
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.954
 
Encyclopedia of the Persian Gulf War
Tác giả: Mark Grossman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (chm)
ddc:  956.70442
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục