Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 252 kết quả
Metal fatigue : effects of small defects and nonmetallic inclusions
Tác giả: Y Murakami
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.166
 
Shallow crack fracture mechanics, toughness tests, and applications : international conference, Cambridge, UK, 23-24 Sep...
Tác giả: Michael Graham Dawes
Xuất bản: Cambridge England: TWI Abington Pub, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Chemistry of precious metals
Tác giả: S A Cotton
Xuất bản: London New York: Blackie Academic Professional, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546
 
Advanced structural materials : properties, design optimization, and applications
Tác giả: W O Soboyejo, T S Srivatsan
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Handbook of metal-microbe interactions and bioremediation
Tác giả: Surajit Das, Hirak Ranjan Dash
Xuất bản: Boca Raton Florida London England New York: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.9253
 
Metal sustainability : global challenges, consequences, and prospects
Tác giả: Reed M Izatt
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.042
 
Precious metals trading : how to forecast and profit from major market moves
Tác giả: Philip Gotthelf
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.64
 
Magnesium Alloys Structure and Properties
Tác giả: Tomasz Tański, Paweł Jarka, Paweł Jarka, Tomasz Tański
Xuất bản: : IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Titanium Dioxide : Advances and Applications
Tác giả: Hafiz Muhammad Ali, Hafiz Muhammad Ali
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  553.4623
 
Ruthenium : An Element Loved by Researchers
Tác giả: Hitoshi Ishida, Hitoshi Ishida
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  546.632
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục