Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
The big book of easy home fix-ups
Tác giả:
Xuất bản: Alexandria Va: TimeLife Books, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643
 
Water and the environment
Tác giả: Stephen Vandas, William A Battaglin, Philip E LaMoreaux, Thomas C Winter
Xuất bản: Alexandria VA: American Geological Institute, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.6
 
Zen and the art of diabetes maintenance : a spiritual toolkit for a better life
Tác giả: Charles Creekmore
Xuất bản: Alexandria Va: American Diabetes Association, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.4
 
Teaching the brain to read [electronic resource] : strategies for improving fluency, vocabulary, and comprehension
Tác giả: Judy Willis
Xuất bản: Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.4
 
ASTD handbook for workplace learning professionals
Tác giả: Elaine Biech
Xuất bản: Alexandria Va: ASTD Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
Learning to love math : teaching strategies that change student attitudes and get results
Tác giả: Judy Willis
Xuất bản: Alexandria Va: ASCD, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.71
 
Principals who learn : asking the right questions, seeking the best solutions
Tác giả: Barbara Kohm, Beverly Nance
Xuất bản: Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.2
 
Medical management of pregnancy complicated by diabetes
Tác giả: Donald R Coustan
Xuất bản: Alexandria Va: American Diabetes Association, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.3
 
Math wonders to inspire teachers and students [electronic resource]
Tác giả: Alfred S Posamentier
Xuất bản: Alexandria Va: Association for Supervision and Curriculum Development, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Communities of supportive professionals
Tác giả: Tim Murphey, Kazuyoshi Satō
Xuất bản: Alexandria VA: Teachers of English to Speakers of Other Languages Inc, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  420
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục