Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 39 kết quả (0.3499107 giây)
Financing the digitalisation of small and medium-sized enterprises : The enabling role of digital innovation hubs
Tác giả: Casorat Alberto,
Thông tin xuất bản: : , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: /doi.org/10.2867/210258
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Innovation Technology. A Dictionary
Tác giả: Schramm Laurier,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 9783110429176
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beyond the core
Tác giả: Zook Chris,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Harvard Business School Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 1578519519
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12004 Định dạng: CHM
Agents of change : crossing the post-industrial divide
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: kd : Oxford University Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 0199261741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12179 Định dạng: CHM
Quản lý sự thay đổi = Managing Change
Tác giả: Heller Robert,
Ký hiệu phân loại: 658.406
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Atomic : Reforming the Business Landscape into the New Structures of Tomorrow
Tác giả: Camrass Roger,
Thông tin xuất bản: USA : Capstone Publishing Limited , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 1841121169
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16723 Định dạng: PDF
Journey to Newland : A Road Map for Transformational Change, Participant's Workbook
Tác giả: Poole Bill,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Pfeiffer , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 9780787988029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The two-minute drill : lessons for rapid organizational improvement from America's greatest game
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : JosseyBass , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 0787994901 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Startup, scaleup, screwup khởi nghiệp tinh gọn, mở rộng linh hoạt, tăng trưởng đột phá bộ công cụ giúp doanh nghiệp đáp ...
Tác giả: Appelo Jurgen,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Công Thương , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 9786049963452
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Essentials of project and systems engineering management [electronic resource]
Tác giả: Eisner Howard,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.406
ISBN: 1601190433
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 35213 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục