Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
Văn bản pháp luật về ngành dệt - may
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Động vật chí Việt Nam. Tập8, Sán lá ký sinh ở người và động vật
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  591.9597
 
Giáo trình thông gió : dùng cho ngành XD-KT
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Bách khoa Đà Nẵng, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  697.9
 
Xây dựng dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP. HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ bàn tại nhà hàng Bazan - khách sạn Sài Gòn Ban mê
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Nguyễn Hoàng Long
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến an toàn lao động tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP.HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
Nghiên cứu hiệu quả khử trùng nước uống bằng ánh sáng mặt trời (SODIS) và khả năng áp dụng trên quy mô hộ gia đình
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Xuân, Võ Hồng Thi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.162
 
Thực trạng quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu khách hàng tại công ty TNHH Kiểm toán Tư Vấn Rồng Việt
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Thu, Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cháo dinh dưỡng ở một số quận tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Chi, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Tuyển dụng và lựa chọn
Tác giả: Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Lệ Huyền
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.3124
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục