Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 87 kết quả
4000 essential English words 5
Tác giả: Paul Nation
Xuất bản: Texas: Compass Publishing Inc, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Professional English in Use Law
Tác giả: Gillian D Brown, Sally Rice
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402434
 
How to Teach English
Tác giả: Jeremy Harmer
Xuất bản: : Pearson Education Limited, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24071
 
The TKT course : teaching knowledge test
Tác giả: Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2407
 
Business Vocabulary in Use Elementary
Tác giả: Bill Mascull
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2402465
 
Basic writing
Tác giả: Joy M Resd
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24
 
Dẫn luận văn học
Tác giả: Nguyễn Trung Tánh
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24
 
A handbook of commercial correspondence
Tác giả: A Ashley
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  428.24
 
Toefl preparation guide: test of english as a foreign language
Tác giả: Michael A Pyle, Ellen Munoz Mary
Xuất bản: NJ: McGrawHill, 1982
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24076
 
Translations 1
Tác giả: Linda Lee, Sue Brioux Aldcorn
Xuất bản: Oxford: Oxford University, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24
 

Truy cập nhanh danh mục