Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 119 kết quả
Proceedings of the XXXII International Symposium on Multiparticle Dynamics
Tác giả: Alexey Sissakian, Elena Kolganova, Guennadi Kozlov
Xuất bản: New York: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Postprincipia : Gravitation for Physicists and Astronomers
Tác giả: Peter Rastall
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Cơ học môi trường liên tục : Các phương trình cơ bản và ứng dụng
Tác giả: Phan Nguyên Di
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Cơ học lý thuyết
Tác giả: Ninh Quang Hải
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Giáo trình cơ học lý thuyết
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Ultra Wideband Signals and Systems in Communication Engineering
Tác giả: Mohammad Ghavami, Ryuji Kohno, Lachlan Michael
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Fundamentals of mechanical vibrations
Tác giả: S Graham Kelly
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
The system of the world / saac Newton, Florian Cajori
Tác giả: Isaac Newton, Florian Cajori
Xuất bản: : University of California Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Computational dynamics
Tác giả: Ahmed A Shabana
Xuất bản: Chichester UK: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
The universal force
Tác giả: L A Girifalco
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 

Truy cập nhanh danh mục