Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 343 kết quả
ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Tác giả: Веников В А
Xuất bản: : , 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Proton exchange membrane fuel cells : materials properties and performance
Tác giả: David P Wilkinson
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
High temperature solid oxide fuel cells : fundamentals, design, and applications
Tác giả: Kevin Kendall, Subhash C Singhal
Xuất bản: Oxford New York: Elsevier, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power generation, operation, and control
Tác giả: Allen J Wood, Bruce F Wollenberg
Xuất bản: New York: J Wiley Sons, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Transient stability of power systems : a unified approach to assessment and control
Tác giả: Mania Pavella, Damien Ernst, Daniel Ruiz-Vega
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Renewable and efficient electric power systems
Tác giả: Gilbert M Masters
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Modern power systems analysis
Tác giả: Xi-Fan Wang, Malcolm Irving, Yonghua Song
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Giáo trình cung cấp điện : dùng cho các trường cao đẳng kỹ thuật
Tác giả: Ngô Hồng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Giáo Dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.31
 
Ultra-capacitors in power conversion systems : analysis, modeling, and design in theory and practice
Tác giả: Petar J Grbovic
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Wind energy systems for electric power generation
Tác giả: M Stiebler
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 

Truy cập nhanh danh mục