Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Automobile electrical and electronic systems [electronic resource]
Tác giả: Tom Denton
Xuất bản: Oxford UK Burlington MA: ButterworthHeinmann, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Điện-điện tử dùng trong xe hơi. Tập 2, Động cơ-Đèn-Máy điều hòa hệ thống điện khung gầm
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.254
 
Giáo trình công nghệ ô tô phần điện : dùng cho trình độ trung cấp nghề và cao đẳng
Tác giả: Hoàng Văn Ba, Hoàng Văn Thông, Nguyễn Đức Nam, Phạm Tố Như, Vũ Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Lao động, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.254
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry [electronic resource]
Tác giả: Hua Zhao
Xuất bản: Cambridge England: Woodhead Pub Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Understanding automotive electronics
Tác giả: William B Ribbens, Norman P Mansour
Xuất bản: Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Modern diesel technology : electricity & electronics
Tác giả: Joseph A Bell
Xuất bản: Clifton Park NY: Delmar Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Giáo trình trang bị điện ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Chất
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Tác giả: Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Classroom manual for automotive electricity & electronics
Tác giả: Barry Hollembeak
Xuất bản: New York: Delmar, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Automotive electricaland electronic systems : Classroom manual
Tác giả: Jonh F Kershaw
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục