Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 55 kết quả
Sửa chữa điện ô tô : Tài liệu dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề
Tác giả: Trần Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hồi
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ddc:  629.254
 
Classroom manual for automotive electricity & electronics
Tác giả: Barry Hollembeak
Xuất bản: New York: Delmar, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Automotive electricaland electronic systems : Classroom manual
Tác giả: Jonh F Kershaw
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
HCCI and CAI engines for the automotive industry
Tác giả: Hua Zhao
Xuất bản: England: Woodhead Publishing Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Automotive Electrical Handbook
Tác giả: Jim Horner
Xuất bản: New York: HP Books, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Hệ thống điện - điện tử ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh, Nguyễn Văn Bản
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Chẩn đoán hệ thống đánh lửa cơ bản và nâng cao = : Computer - controlled ignition systems
Tác giả: Vy Hiệp
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu mô hình hệ thống điều khiển bơm thủy lực bằng cơ, cảm biến tránh các vật cản khi xe vận hành và hạn chế tai n...
Tác giả: Lê Tự Chí Bảo, Nguyễn Phụ Thượng Lưu, Nguyễn Thành Tân, Phạm Thanh Tường, Trần Thanh Quang, Trịnh Thành Tài
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống điện thân ô tô
Tác giả: Bùi Duy Phong, Đặng Hoàng Sơn, Nguyễn Lam Yên, Nguyễn Văn Bản, Trương Đình Nhậm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.254
 

Truy cập nhanh danh mục