Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Selection methods in plant breeding
Tác giả: Izak Bos, P D S Caligari
Xuất bản: Springer: Dordrecht, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Giáo trình chọn giống cây trồng
Tác giả: Vũ Đình Hoà, Nguyễn Văn Hoan, Vũ Văn Liết
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Nông nghiệp Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Tác giả: Hoàng Trọng Phán, Trương Thị Bích Phượng
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding: Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnologies for Plant Mutation Breeding [electronic resource] : Protocols
Tác giả: Joanna Jankowicz-Cieslak, Jochen Kumlehn, Thomas H Tai, Bradley J Till
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Cơ sở di truyền chọn giống thực vật
Tác giả: Lê Duy Thành
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Plant breeding reviews. volume 40
Tác giả: Jules Janick
Xuất bản: Hoboken New Jersey: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Plant Breeding : Current and Future Views
Tác giả: Ibrokhim Y Abdurakhmonov, Ibrokhim Y Abdurakhmonov
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.52
 
Pre-Field Screening Protocols for Heat-Tolerant Mutants in Rice [electronic resource]
Tác giả: Fatma Sarsu, Muhammed Ashraf, Rajeev N Bahuguna, Priyanka Das, Brian P Forster, Abdelbagi MA Ghanim, Ivan Ingelbrecht, Paul Mbogo Kusolwa, Ashwani Pareek, Sneh L Singla-Pareek
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Next Generation Plant Breeding
Tác giả: Yelda
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  631.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục