Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 331 kết quả
Sams teach yourself SharePoint foundation 2010 in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: Mike Walsh
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Pro DNS and BIND 10 [electronic resource]
Tác giả: Ron Aitchison
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
E.encyclopedia : [the ultimate online learning resource]
Tác giả: Jo Bourne, Catherine Bradley, Janet Sacks
Xuất bản: New York: DK Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
The Internet encyclopedia
Tác giả: Hossein Bidgoli
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Mobile internet for dummies(r)
Tác giả: John R Levine
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Cloud computing : principles and paradigms
Tác giả: James Broberg, Rajkumar Buyya, Andrze Gościński
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Nghiên cứu ứng dụng biến đổi wavelet trong phân tích và ước lượng các tham số mô hình lưu lượng đa phân dạng trên intern...
Tác giả: Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Đình Long, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Ứng dụng lí thuyết fractal trong nghiên cứu và xây dựng các mô hình lưu lượng internet : báo cáo tóm tắt kết quả đề tài
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban, Lê Hải Châu, Nguyễn Thị Thu Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Học viện Bưu chính Viễn thông, 2007
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
MPLS and next-generation networks : foundations for NGN and enterprise virtualization
Tác giả: Monique Morrow, Azhar Sayeed
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Intranets.Com for Dummies (For Dummies S.)
Tác giả: Maureen Condon
Xuất bản: : Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục