Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 188 kết quả
Pro ASP.NET SharePoint 2010 solutions [electronic resource] : techniques for building SharePoint functionality into ASP....
Tác giả: Dave Milner
Xuất bản: Berkeley Calif New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by Springer ScienceBusiness Media, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Sniffer Pro [electronic resource] : network optimization & troubleshooting handbook
Tác giả: Robert Shimonski
Xuất bản: Rockland Mass: Syngress Publishing Inc, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Wireless sensor networks [electronic resource] : a networking perspective
Tác giả: Abbas Jamalipour, Jun Zheng
Xuất bản: Piscataway NJ Hoboken NJ: IEEE Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Sharepoint 2007 : the definitive guide
Tác giả: James Pyles
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Professional SharePoint 2010 administration [electronic resource]
Tác giả: Todd Adair Klindt, Steve Caravajal, Jeff Deverter, Jennifer Mason, Shane Young
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Microsoft SharePoint Designer 2010 [electronic resource] : step by step
Tác giả: Penelope Coventry
Xuất bản: Redmond Wash Sebastopol Calif: Microsoft OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
Networking wireless sensors [electronic resource]
Tác giả: Bhaskar Krishnamachari
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
ZigBee wireless networks and transceivers
Tác giả: Shahin Farahani
Xuất bản: Amsterdam Boston: NewnesElsevier, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Implementing 802.1X security solutions for wired and wireless networks
Tác giả: James T Geier
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Real world SharePoint 2010 [electronic resource] : indispensable experiences from 22 MVPs
Tác giả: Scott L Hillier
Xuất bản: Indianapolis Ind: WroxWiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.682
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục