Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Software build systems [electronic resource] : principles and experience
Tác giả: Peter Smith
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Addison Wesley, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.453
 
C compilers for ASIPs : automatic compiler generation with LISA [electronic resource]
Tác giả: Manuel Hohenauer, Rainer Leupers
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.453
 
Algorithms for compiler design
Tác giả: O G Kakde
Xuất bản: Hingham Mass: Charles River Media, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.453
 
Giáo trình trình biên dịch
Tác giả: Phan Thị Tươi
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.453
 
The Austin Protocol Compiler
Tác giả: Tommy M McGuire, Mohamed G Gouda
Xuất bản: : SpringerVerlag New York Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.453
 
Compilers : principles, techniques, & tools
Tác giả: Alfred V AhoAlfred V Aho
Xuất bản: Boston: PearsonAddison Wesley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.453
 
Build your own .NET language and compiler
Tác giả: Edward G Nilges
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.453
 
The definitive guide to GCC, second edition [electronic resource]
Tác giả: William Von Hagen
Xuất bản: Berkeley CA: Apress, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.453
 
GCC : the complete reference
Tác giả: Arthur Griffith
Xuất bản: New York: McGrawHillOsborne, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.453
 
Engineering a compiler
Tác giả: Keith D Cooper, Linda Torczon
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.453
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục