Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 572 kết quả
Necessary illusions : thought control in democratic societies
Tác giả: Noam Chomsky
Xuất bản: Boston Mass: South End Press, 1989
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Encyclopedia of communication and information
Tác giả: Jorge Reina Schement
Xuất bản: New York: Macmillan Reference USA, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
The media teacher's book
Tác giả: Julian McDougall, Nick Potamitis
Xuất bản: London: Hodder Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23071
 
Social media marketing : an hour a day
Tác giả: Dave Evans
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230688
 
Mobile communications : an introduction to new media
Tác giả: Nicola Green, Leslie Haddon
Xuất bản: Oxford New York: Berg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.23
 
How to Talk to Anyone
Tác giả: Clancy Tom, Tom cm Clancy
Xuất bản: : McGraw Hill Professional, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  302.2
 
Communication, Cultural and Media Studies : The Key Concepts
Tác giả: John Hartley
Xuất bản: New York: Routledg, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
How to talk to anyone [electronic resource] : 92 little tricks for big success in relationships
Tác giả: Leil Lowndes
Xuất bản: Chicago Ill: Contemporary Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Resumes for communications careers [electronic resource] : with sample cover letters
Tác giả:
Xuất bản: Chicago: VGM Career Books, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2
 
Communicating effectively
Tác giả: Saundra Hybels, Richard L Weaver
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  302.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục