Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Tools for Computational Finance [electronic resource]
Tác giả: Rüdiger U Seydel
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Introductory econometrics for finance [Elektronisk resurs]
Tác giả: Chris Brooks
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Quantitative Finance for Physicists : An Introduction (Academic Press Advanced Finance Series)
Tác giả: Anatoly B Schmidt
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Financial econometrics modeling: Derivatives pricing, hedge funds and term structure models [electronic resource]
Tác giả: Greg N Gregoriou, Razva Pascalau
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Introduction to quantitative finance : a math tool kit
Tác giả: Robert R Reitano
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Financial econometrics [electronic resource] : from basics to advanced modeling techniques
Tác giả: S T Rachev
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Quantitative finance for dummies
Tác giả: Steve Bell
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
The Mathematics of Financial Models : Solving real-world problems with quantitative methods
Tác giả: Kannoo Ravindran
Xuất bản: New Jersey: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.015195
 
Numerical methods for finance
Tác giả: David C Edelman, John Miller, John A Appleby
Xuất bản: Boca Raton FL: Chapman HallCRC, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Extreme events in finance : a handbook of extreme value theory and its applications
Tác giả: François Michel Longin
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục