Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Fighting financial fires [electronic resource] ; An IMF insider account
Tác giả: Onn de Beaufort Wijnholds
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.152
 
Fiscal management in adjustment lending
Tác giả: Jayati Datta Mitra, Bank World
Xuất bản: USA: World Bank, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1532
 
2000 Annual Review of Development Effectivenes
Tác giả: Timothy A Johnston, William Battaile
Xuất bản: USA: World Bank Publications, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1532
 
Ngân hàng thương mại
Tác giả: Lê Văn Tư, Lê Nam Hải, Lê Tùng Vân
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.15
 
Tìm hiểu về Ngân hàng Thế giới : Sách hướng dẫn dành cho giới trẻ
Tác giả: Nguyễn Khánh Cẩm Châu, Vũ Cương
Xuất bản: Hà Nội: Văn Hóa Thông Tin, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.15
 
Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế
Tác giả: Lê Văn Tư
Xuất bản: H: Thanh niên, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.15
 
2003 Annual Report : Innovation, Impact, Sustainability--IFC's Commitment
Tác giả:
Xuất bản: Sl: Washington DC, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.153
 
2003 annual review of development effectiveness [electronic resource] : the effectiveness of bank support for policy ref...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
2004 Annual Review of Development Effectiveness [electronic resource] : The Bank's Contributions to Poverty Reduction
Tác giả: Christopher D Gerrard
Xuất bản: Washington: World Bank Publications, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
2005 Annual report on operations evaluation [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục