Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Fiscal management in adjustment lending
Tác giả: Jayati Datta Mitra, Bank World
Xuất bản: USA: World Bank, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1532
 
2000 Annual Review of Development Effectivenes
Tác giả: Timothy A Johnston, William Battaile
Xuất bản: USA: World Bank Publications, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1532
 
2003 annual review of development effectiveness [electronic resource] : the effectiveness of bank support for policy ref...
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
2004 Annual Review of Development Effectiveness [electronic resource] : The Bank's Contributions to Poverty Reduction
Tác giả: Christopher D Gerrard
Xuất bản: Washington: World Bank Publications, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
2005 Annual report on operations evaluation [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
World Bank Annual Report 2013 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
Informe Anual 2013 del Banco Mundial [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Sl: The World Bank, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
World Bank Annual Report 2015 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Sl: sn, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1532
 
1

Truy cập nhanh danh mục