Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 194 kết quả (0.6718838 giây)
Syntactic carpentry : an emergentist approach to syntax.
Tác giả: William OGrady,
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0805849599
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 17258 Định dạng: PDF
A to Zed, A to Zee [electronic resource] : a guide to the differences between british and american english
Tác giả: Darragh Glenn,
Thông tin xuất bản: Irun Spain : Editorial Stanley , 2000
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 1417581247
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 43735 Định dạng: PDF
Lexical semantics, syntax, and event structure
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0199544328
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42161 Định dạng: PDF
Functional Discourse Grammar [electronic resources] : A Typologically-Based Theory of Language Structure
Tác giả: Hengeveld Kees,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 415.018
ISBN: 9780199278107
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42186 Định dạng: PDF
Cognitive linguistics : an introduction
Tác giả: Evans Vyvyan,
Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0748618317
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 28556 Định dạng: PDF
Lexical plurals : a morphosemantic approach
Tác giả: Acquaviva Paolo,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9780199534210
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42170 Định dạng: PDF
Grammars with Context Conditions and Their Applications
Tác giả: Meduna Alexander,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sonc Interscience , 2005
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9780471718314
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Lexical categories [electronic resource] : verbs, nouns, and adjectives
Tác giả: Baker Mark C,
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0511041772
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 43787 Định dạng: PDF
The evolution of morphology
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 415.9
ISBN: 0199202680
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42173 Định dạng: PDF
Phi theory : phi-features across modules and interfaces
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxford New York : Oxford University Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0199213763
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 44289 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục