Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 80 kết quả (0.2812192 giây)
Chapter 12 Chinese media translation
Tác giả: liu nancy xiuzhi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 495.1802
ISBN: 9780367570484
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Modern Mandarin Chinese grammar : a practical guide
Tác giả: Ross Claudia,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 495.182421
ISBN: 0203799933
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42591 Định dạng: PDF
Chinese : a comprehensive grammar
Tác giả: Yip PoChing,
Thông tin xuất bản: London : Routlege , 2004
Ký hiệu phân loại: 495.182421
ISBN: 0415150310
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 44086 Định dạng: PDF
Chinese phrases for dummies(r)
Tác giả: Abraham Wendy,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 495.183421
ISBN: 0764584774
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 92885 Định dạng: PDF
Tự học nghe nói tiếng Trung căn bản. Tập 2
Tác giả: Giả Ích Dân,
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 8936049886874
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 109037 Định dạng: ISO
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 3, Textbook
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786049423062
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 110874 Định dạng: RAR
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 1, Textbook
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786049423048
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 110875 Định dạng: RAR
345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 4, Textbook
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786049423079
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 110876 Định dạng: RAR
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán = : 345 Spoken Chinese expressions. Tập 2, Textbook
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời Đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 495.183
ISBN: 9786049423055
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 110877 Định dạng: RAR
Tự học tiếng Trung dành cho nhân viên văn phòng
Tác giả: Minh Nguyệt,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại , 2014
Ký hiệu phân loại: 495.1802465
ISBN: 8936049888823
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 114008 Định dạng: RAR
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục