Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 226 kết quả
The environment : challenges for the chemical sciences in the 21st century
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: The National Academies Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Self-assembled nanomaterials
Tác giả: Toshimi Shimizu
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Practical data analysis in chemistry
Tác giả: Marcel Maeder, Yorck-Michael Neuhold
Xuất bản: Amsterdam London: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540.15195
 
Principles of chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore
Xuất bản: : Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Principles of chemistry : a molecular approach
Tác giả: Nivaldo J Tro
Xuất bản: New York Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
General, organic, and biological chemistry
Tác giả: Janice G Smith
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill Higher Education, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Syncrotron Radiation in Chemistry and Biology 2
Tác giả:
Xuất bản: : Springer, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Photochemistry and organic synthesis
Tác giả: G S Cox
Xuất bản: Berlin: Springer, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
The Facts on File dictionary of chemistry
Tác giả: John Daintith
Xuất bản: New York: Facts on File, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Hóa đại cương : giáo trình thực hành
Tác giả: Đinh Hải Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  540
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục