Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Structure determination from powder diffraction data
Tác giả: W I F David
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Crystallography and the World of Symmetry [electronic resource]
Tác giả: Sanat K Chatterjee, Robert Hull, R M Osgood, Jürge Parisi, Hans Warlimont
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Polymorphism in molecular crystals
Tác giả: Joel Bernstein
Xuất bản: Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Crystallography : an introduction
Tác giả: Walter Borchardt-Ott
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Applied Crystallography
Tác giả: Danuta Stroz, Henry Morawiec
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  548
 
Crystals and crystal structures
Tác giả: R J D Tilley
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Structure and chemistry of crystalline solids
Tác giả: Bodie Eugene Douglas, Shih-Ming Ho
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Computational materials engineering : an introduction to microstructure evolution
Tác giả: Koenraad G F Janssens
Xuất bản: Amsterdam: ElsevierAcademic Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Making crystals by design [electronic resource] : methods, techniques and applications
Tác giả: Dario Braga, Fabrizia Grepioni
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  548
 
Handbook of hydrothermal technology [electronic resource] : a technology for crystal growth and materials processing
Tác giả: K Byrappa, Masahiro Yoshimura
Xuất bản: Park Ridge NJ Norwich NY: Noyes Publications William Andrew Pub, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  548
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục