Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Canadian inland seas
Tác giả: I P Martini
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier Distributors for the United States and Canada Elsevier Science Pub Co, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Seabed Fluid Flow [electronic resource] : The Impact on Geology, Biology and the Marine Environment
Tác giả: Alan Judd, Martin Hovland
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.468
 
Physics of tsunamis
Tác giả: Boris Levin, Mikhail Nosov
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.4637
 
The wave : in pursuit of the rogues, freaks, and giants of the ocean [downloadable e-book]
Tác giả: Susan Casey
Xuất bản: New York: Doubleday, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Mathematical modelling of estuarine physics : proceedings of an international symposium held at the German Hydrographic ...
Tác giả: Jürg Sündermann, K-P Holz
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 1980
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
An introduction to the chemistry of the sea
Tác giả: Michael E Q Pilson
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.46
 
Atlas of the Oceans
Tác giả:
Xuất bản: USA: Rand McNally, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.460223
 
Asian and Pacific Coasts 2003 : Proceedings of the 2nd International Conference
Tác giả: Yoshimi Goda, Wataru Kioka, Kazuo Nadaoka
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551.4614
 
Tsunami [electronic resource] : the underrated hazard (second edition)
Tác giả: Edward Bryant
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Praxis Publishing Ltd Chichester UK, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.4637
 
Encyclopedia of marine science
Tác giả: C Reid Nichols, Robert G Williams
Xuất bản: New York NY: Facts on File, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.4603
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục