Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Handbook of personality disorders : theory and practice
Tác giả: Jeffrey J Magnavita
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
Handbook of Personality Disorders : Theory and Practice
Tác giả: Jeffrey J Magnavita
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sonc Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  616.858
 
Personality disorders
Tác giả: Mario Maj
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
Distancing : avoidant personality disorder
Tác giả: Martin Kantor
Xuất bản: Westport Conn: Praeger, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
Violent attachments
Tác giả: J Reid Meloy
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
Fearful symmetry : the development and treatment of sadomasochism
Tác giả: Jack Novick, Kerry Kelly Novick
Xuất bản: Lanham Md: Jason Aronson, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
The clinical problem of masochism
Tác giả: Deanna Holtzman, Nancy Kulish
Xuất bản: Lanham Md: Jason Aronson, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
Dynamic psychotherapy with adult survivors : living past neglect
Tác giả: Lori Bennett
Xuất bản: Lanham Md: Jason Aronson, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
The Reproduction of Evil [electronic resource]
Tác giả: Sue Grand
Xuất bản: : Routledge, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
ADHD: Non-Medication Treatments and Skills for Children and Teens: A Workbook for Clinicians and Parents: 162 Tools, Tec...
Tác giả: Debra E Burdick
Xuất bản: : PESI Publishing Media, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục