Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 391 kết quả
Molecular biology of human cancers [electronic resource] : an advanced student's textbook
Tác giả: Wolfgang Arthur Schulz
Xuất bản: Dordrecht Norwell MA: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99407
 
Introduction to the cellular and molecular biology of cancer [electronic resource]
Tác giả: Margaret A Knowles, P Selby
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Molecular analysis of cancer
Tác giả: Jacqueline Boultwood, Carrie Fidler
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Lake effect : Two sisters and a town's toxic legacy
Tác giả: Nancy A Nichols
Xuất bản: Washington DC: Island PressShearwater Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.99
 
Renal cancer : methods and protocols
Tác giả: Jack H Mydlo
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Prostate Cancer - A Medical Dictionary, Bibliography, and Annotated Research Guide to Internet References
Tác giả:
Xuất bản: : ICON Health Publications, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99463
 
Alternative treatment for cancer
Tác giả: Harry Hong Sang Fong, Ping-Chung Leung
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Handbook of carcinogen testing
Tác giả: Harry A Milman, Elizabeth K Weisburger
Xuất bản: Park Ridge NJ USA: Noyes Publications, 1994
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Cell cycle checkpoints and cancer
Tác giả: Mikhail V Blagosklonny
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Carcinogenic and anticarcinogenic food components
Tác giả: Wanda Baer-Dubowska, Agnieszka Bartoszek, Danuta Malejka-Giganti
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục