Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Power plant engineering [electronic resource]
Tác giả: A K Raja, Manish Dwivedi, Amit Prakash Srivastava
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Tái cấu trúc lưới điện phân phối giảm tổn thất điện năng có tác dụng của DG
Tác giả: Hồ Dự Luật, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Nhà máy thủy điện
Tác giả: Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Công trình trạm thủy điện
Tác giả: Hồ Sỹ Dự, Huỳnh Tấn Lượng, Nguyễn Duy Hạnh, Phan Kỳ Nam
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Thiết kế phần điện, thiết kế chống sét cho nhà máy nhiệt điện
Tác giả: Dương Vũ Văn, Lê Thanh Thỏa, Trần Hoàng Lĩnh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Nghiên cứu và thiết kế mô hình UPS thông minh
Tác giả: Phan Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Mùi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Xây dựng bộ điều khiển kiểm soát tần số- điện áp và phối trộn nhiên liệu của máy phát điện sử dụng Biogas
Tác giả: Nguyễn Phước Tín, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Nhà máy, điện trạm biến áp và bảo vệ Rơ-Le
Tác giả: Nguyễn Quý
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3121
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục