Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 71 kết quả
Advanced mathematical tools for automatic control engineers [electronic resource]
Tác giả: Alexander S Poznyak
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8312
 
Điều khiển hệ thống bóng trên đĩa
Tác giả: Trần Thị Thanh Lễ, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.836
 
Control systems with saturating inputs : analysis tools and advanced design
Tác giả: Maria Letizia Corradini
Xuất bản: London New York: Springer Verlag, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.831
 
Robust Control Design with MATLAB [electronic resource]
Tác giả: Da-Wei Gu, M M Konstantinov, P Hr Petkov
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8312
 
A course in fuzzy systems and control
Tác giả: Li-Xin Wang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Phân tích và điều khiển hệ phi tuyến
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Bách KhoaHà Nội, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.836
 
Cooperative control design : a systematic, passivity-based approach
Tác giả: He Bai, Murat Arcak, John Wen
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.836
 
Reconfigurable control of nonlinear dynamical systems : a fault-hiding approach
Tác giả: Jan H Richter
Xuất bản: Berlin: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.836
 
Mono- and multivariable control and estimation : linear, quadratic and LMI methods
Tác giả: Erik Ostertag
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8312
 
Điều khiển phi tuyến hệ AGV
Tác giả: Phạm Quốc Thiện, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.836
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục