Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Wine chemistry and biochemistry
Tác giả: M Victoria Moreno-Arribas, M Carmen Polo
Xuất bản: New York: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
Wine : a scientific exploration
Tác giả: Roger Pinder, Merton Sandler
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
The art of distilling whiskey and other spirits : an enthusiast's guide to the artisan distilling of potent potables
Tác giả: Alan S Dikty, Bill Owens
Xuất bản: Beverly Mass: Quarry Books, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
Coffee : recent developments
Tác giả: R J Clarke, O G Vitzthum
Xuất bản: Oxford Malden MA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 2 - Công nghệ sản xuất thức uống pha chế
Tác giả: Lê Văn Việt Mẫn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  663
 
Giáo trình công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa và thức uống pha chế. Tập 1- Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa
Tác giả: Lê Việt Mẫn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  663
 
Giáo trình thực hành công nghệ sản xuất đồ uống
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  663
 
Drink the harvest : making and preserving juices, wines, meads, teas, and ciders
Tác giả: Nan K Chase, DeNeice C Guest
Xuất bản: North Adams MA: Storey Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
The chemistry of beer : the science in the suds
Tác giả: Roger Barth
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
Coffee flavor chemistry
Tác giả: Ivon Flament, Yvonn Bessière-Thomas
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  663
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục