Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 712 kết quả (0.64005 giây)
Biocomputing 2015:Proceedings of the Pacific Symposium
Tác giả: Russ B Altman,
Thông tin xuất bản: : World Scientific Publishing Co , 2014
Ký hiệu phân loại: 808.8310904
ISBN: 9789814644730
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Phương pháp phân tích luật viết
Ký hiệu phân loại: 808.06634
ISBN: 9786045764572
Bộ sưu tập: Văn học
Thuật thuyết trình: nói sao để gây ấn tượng và tạo ảnh hưởng = Speak for yourself : talk to impress, influence and make ...
Tác giả: Key Harry,
Thông tin xuất bản: TP HCM : Trẻ , 2020
Ký hiệu phân loại: 808.51
ISBN: 9786041149250
Bộ sưu tập: Văn học
Developing Writers in Higher Education: A Longitudinal Study
Tác giả: R Gere Anne,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 808.0420711
ISBN: 9780472037384
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Occupational Therapy - Occupation Focused Holistic Practice in Rehabilitation
Tác giả: Meral Huri,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 808.0427
ISBN: 9789535133216
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tellings and Texts : Music, Literature and Performance in North India
Tác giả: Francesca Orsini,
Thông tin xuất bản: : Open Book Publishers ,
Ký hiệu phân loại: 808.543
ISBN: 9782821876163
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 4 Don't be too WEIRD: Research for the Future of Writing Studies
Tác giả: Phelps Johanna,
Thông tin xuất bản: New York London : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 808.02071
ISBN: 9780367534585
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Towards Consistency and Transparency in Academic Integrity
Tác giả: Razi Salim,
Ký hiệu phân loại: 808.025
ISBN: 9783631779859
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 6 Centering Practical Ethics in Writing Studies Research
Tác giả: Phelps Johanna,
Thông tin xuất bản: New York London : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 808.02071
ISBN: 9780367534585
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 7 From Appropriation to Dialogic Exploration
Tác giả: Meretoja Hanna,
Thông tin xuất bản: New York London : Taylor Francis , 2018
Ký hiệu phân loại: 808.036
ISBN: 9780367667481
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục