Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 273 kết quả
Managing technology and product development programmes : a framework for success
Tác giả: Peter Flinn
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.575
 
Toward 6G : a new era of convergence
Tác giả: Amin Ebrahimzadeh, Martin Maier
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
The new rules of retirement : strategies for a secure future
Tác giả: Robert Carlson
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.024
 
Smart is the new rich : money guide for millennials
Tác giả: Christine Romans
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.024
 
Think bigger : and 39 other other winning strategies from successful entrepreneurs
Tác giả: Michael W Sonnenfeldt
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.409
 
The new rules of marketing & PR : how to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly
Tác giả: David Meerman Scott
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Reviews in computational chemistry. Vol.22
Tác giả: Donald B Boyd, Thomas R Cundari, Kenny B Lipkowitz
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.8
 
Inverse synthetic aperture radar imaging with MATLAB
Tác giả: Caner Özdemir
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3848
 
Furniture design
Tác giả: James Christopher Postell
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  749
 
The Wiley handbook of genius
Tác giả: Dean Keith Simonton
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  153.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục