Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 52 kết quả
GSM switching, services and protocols [electronic resource]
Tác giả: J Eberspc̃her, Han Vg̲el, Chri Bettstetter
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Accounting reference desktop
Tác giả: Steven M Bragg
Xuất bản: New York Chichester: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Sodium channels and neuronal hyperexcitability
Tác giả: Gregory Bock, Jamie Goode
Xuất bản: Chichester England New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
A practical guide to clinical virology
Tác giả: L R Haaheim, J R Pattison, Richard J Whitley
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.925
 
International textbook of obesity
Tác giả: Pe Björntorp
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Conducting GCP-compliant clinical research
Tác giả: Wendy Bohaychuk, Graham Ball
Xuất bản: Chichester England New York: John Wiley, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Engineering design methods : strategies for product design
Tác giả: Nigel Cross
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Mobile satellite communication networks
Tác giả: Ray E Sheriff, Y Fun Hu
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Cell and tissue culture : laboratory procedures in biotechnology
Tác giả: A Doyle, J B Griffiths
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Adaptive blind signal and image processing : learning algorithms and applications
Tác giả: Andrzej Cichocki, Shunʼichi Amari
Xuất bản: Chichester New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục