Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4317 kết quả (0.2299925 giây)
Optimality-theoretic syntax
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : MIT Press , 201
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 0262316145
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Exercises in rethinking innateness : a handbook for connectionist simulations
Tác giả: Plunkett Kim,
Thông tin xuất bản: Boston : MIT Press , 201
Ký hiệu phân loại: 155.234
ISBN: 9780262287081
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Using Information Technology : a practical introduction to computers & communications : Introductory Edition
Tác giả: Sawyer Stacey C,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0071151044
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Systems analysis design methods
Tác giả: Whitten Jeffrey L,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0072474173
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
American History (The Modern Era Since 1865)
Tác giả: Ritchie Donald A,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 1999
Ký hiệu phân loại: 973.9
ISBN: 0028224337
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
The American Democracy
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw Hill , 2003
Ký hiệu phân loại: 320.473
ISBN: 0072481218
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Ameriacn History (A Survey)
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072936703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Biochemistry
Tác giả: Abeles Robert H,
Thông tin xuất bản: Boston : knxb , 1992
Ký hiệu phân loại: 574.19
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Missoni
Tác giả: Mazza Samuele,
Thông tin xuất bản: Boston : Hội kiến trúc sư VN , 1997
Ký hiệu phân loại: 746.92
Schaum's Outlines of : Theory and problems of Computer Graphics
Tác giả: Xiang Zhigang,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0071188851
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục