Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4787 kết quả (0.7947419 giây)
Video and image processing in multimedia systems
Tác giả: Furht Borivoje,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0792396049
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65800 Định dạng: PDF
Sound synthesis and sampling
Tác giả: Russ Martin,
Thông tin xuất bản: Boston : ElsevierFocal Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 786.74
ISBN: 0240516923
ID: 66094 Định dạng: PDF
Nonparametric econometrics : a primer
Thông tin xuất bản: Boston : now , 2008
Ký hiệu phân loại: 330.01
ISBN: 1601981104
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66450 Định dạng: PDF
Reuse methodology manual for system-on-a-chip designs [electronic resource]
Tác giả: Keating Michael,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.395
ISBN: 0306476401
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66297 Định dạng: PDF
Traffic analysis and design of wireless IP networks
Tác giả: Janevski Toni,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 1580533310
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66865 Định dạng: PDF
Structured electronic design [electronic resource] : negative-feedback amplifiers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0306487322
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66274 Định dạng: PDF
Significance of glutathione to plant adaptation to the environment elektronisk ressurs
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic , 2002
Ký hiệu phân loại: 581.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66637 Định dạng: PDF
Computer networks : a systems approach
Tác giả: Peterson Larry L,
Thông tin xuất bản: Boston : Morgan Kaufmann Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 155860832X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66864 Định dạng: PDF
Computational rheology for pipeline and annular flow
Tác giả: Chin Wilson C,
Thông tin xuất bản: Boston : Gulf Professional Pub , 2001
Ký hiệu phân loại: 622.3382
ISBN: 0884153207
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65852 Định dạng: PDF
The food and culture around the world handbook
Thông tin xuất bản: Boston : Prentice Hall , 2011
Ký hiệu phân loại: 394.1
ISBN: 0135074819
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 70551 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục