Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành ứng dụng công nghệ Internet & thư điện tử để tìm kiếm người và thông tin giao dịch kinh doanh, mua sắm trên mạng : dùng cho học sinh & sinh viên khoa học kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Minh Đức, Tạ Văn Hùng
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  428.024
 
Giáo trình Word 2007
Tác giả: Võ Nguyễn Đặng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.369
 
Giáo trình thực hành Excel XP
Tác giả: Việt Hùng, Trí Dân
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.369
 
Gíao trình kiến trúc máy vi tính
Tác giả: Vũ Chấn Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Giáo trình Microsoft Excel 2007
Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Giáo trình tự động điều kiển
Tác giả: Trần Sum
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1999
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.8
 
Kỹ thuật sửa chữa môtô xe máy : giáo trình
Tác giả: Lê Xuân Tới
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  629.28775
 
Bài giảng toán kinh tế
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thư
Xuất bản: TPHCM: Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.0151
 
1

Truy cập nhanh danh mục