Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Vận tảigiao nhận trong ngoại thương
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Nguyễn Hồng Đàm, Nguyễn Như Tiến, Vũ Sỹ Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388
 
Các hợp đồng thương mại thông dụng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Lập trình và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388.0684
 
Luật đầu tư
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.092
 
Luật sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.048
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Vũ Đình Quyền
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự
Tác giả: Vũ Đình Quyền, Trần Thu Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.6
 
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thuê tầu chuyến
Tác giả: Nguyễn Như Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  380.8
 
Luật doanh nghiệp nhà nước và các quy định về cổ phần hoá, giao, bán, khoán kinh doanh
Tác giả: Phan Đức Hiếu
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.067
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Vũ Đình Quyền
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục