Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Law & ethics for medical careers
Tác giả: Karen JudsonSharon Hicks, Karen Judson
Xuất bản: New York NY: Glencoe, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  174.2
 
Biology
Tác giả:
Xuất bản: : Glencoe, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Accounting : Concepts, Procedures, Applications
Tác giả: Donald J Guerrieri
Xuất bản: USA: Glencoe, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Computerized Accounting
Tác giả: Emma Jo Spiegelberg
Xuất bản: USA: Glencoe, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Lotus 1-2-3 for Windows Tutorial
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: USA: Glencoe, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.03682
 
Microsoft Access for Windows 95 Tutorial
Tác giả:
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
Succeeding in the World of Work
Tác giả: Grady Kimbrell, Ben S Vineyard
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.42
 
College Mathematics with Business Applications
Tác giả: Kathleen N Noble
Xuất bản: USA: Glencoe, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Computer Operations : Procedures and Management
Tác giả:
Xuất bản: USA: Glencoe, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.05
 
College Accounting
Tác giả:
Xuất bản: USA: Glencoe, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục