Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 77 kết quả
Basic college mathematics : an applied approach
Tác giả: Richard N Aufmann, Joanne S Lockwood
Xuất bản: Belmont CA Singapore: BrooksCole, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  513
 
Fundamentals of organic chemistry
Tác giả: John McMurry
Xuất bản: Belmont Calif: BrooksCole, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Horizons : exploring the universe
Tác giả: Michael A Seeds, Dana E Backman
Xuất bản: Belmont Calif: BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  520
 
Sampling : design and analysis
Tác giả: Sharon L Lohr
Xuất bản: Boston Mass: BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.52
 
Fundamentals of physical geography
Tác giả: James F Petersen, Robert E Gabler, Dorothy Irene Sack
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910.02
 
Living in the environment : concepts, connections, and solutions
Tác giả: G Tyler Miller, Scott E Spoolman
Xuất bản: Pacific Grove CA: BrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Community counseling : a multicultural-social justice perspective
Tác giả: Judith A Lewis
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.104256
 
Student manual for theory and practice of counseling and psychotherapy
Tác giả: Gerald Corey,
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
The world of chemistry : essentials
Tác giả: Melvin D Joesten, Mary E Castellion, James L Wood
Xuất bản: Belmont CA: Thomson BrooksCole, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Mathematics : its power and utility
Tác giả: Karl J Smith
Xuất bản: Australia United States: Thomson BrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục