Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
101 essential lists for the early years
Tác giả: Penny Tassoni
Xuất bản: London New York: Continuum, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Children, welfare and the state
Tác giả: Barry Goldson, Michael Lavalette, Jim McKechnie
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Moral agendas for children's welfare
Tác giả: Michael King
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Hằng, Lê Thị Hằng, Trần Thị Hoà
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective
Tác giả: Asher Ben-Aryeh, Iva Frønes, Jill Korbin
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
The Early Years : Child Well-Being and the Role of Public Policy
Tác giả: Samuel Berlinski, Samuel Berlinski, Norbert Schady, Norbert Schady
Xuất bản: Basingstoke: Springer Nature, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
The early years [electronic resource] : child well-being and the role of public policy
Tác giả: Samuel Berlinski, Norbert Rüdiger Schady
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Contemporary Developments in Child Protection : Broadening Challenges in Child Protection
Tác giả: Nigel Parton (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Contemporary Developments in Child Protection : Policy Changes and Challenges
Tác giả: Nigel Parton (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
The Protestant Orphan Society and its social significance in Ireland 1828-1940
Tác giả: June Cooper
Xuất bản: Manchester UK: Manchester University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục