Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 102 kết quả
How to win every argument : the use and abuse of logic
Tác giả: Madsen PirieMadsen Pirie
Xuất bản: London: Continuum, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  165
 
101 essential lists for the early years
Tác giả: Penny Tassoni
Xuất bản: London New York: Continuum, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
The Bob Dylan encyclopedia
Tác giả: Michael Gray
Xuất bản: New York: Continuum, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.42164092
 
The architecture of the visible
Tác giả: Graham MacPhee
Xuất bản: London: Continuum, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.47
 
Achebe's Things fall apart
Tác giả: Tom Dolby, Tom Dolby cm
Xuất bản: : Continuum, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
First Crusade and Idea of Crusading
Tác giả: Jonathan Riley-Smith
Xuất bản: : Continuum, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.18
 
An introduction to systemic functional linguistics
Tác giả: Suzanne Eggins
Xuất bản: New York: Continuum, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410.18
 
100 ideas for teaching English
Tác giả: Angella Cooze
Xuất bản: London New York: Continuum, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  420.71
 
Mathematics education with digital technology
Tác giả: Carol Knights, A J Oldknow
Xuất bản: London New York: Continuum, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.71
 
Lost in space : geographies of science fiction [electronic resource]
Tác giả: Rob Kitchin, James Kneale
Xuất bản: London New York: Continuum, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục