Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Southern Lights
Tác giả: Danielle Stee
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The Sorceress the Secrets of the Immortal Nicholas Flamel
Tác giả: Scott Michael
Xuất bản: : Delacorte Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Trading with the enemy : an expos ̌of the Nazi-American money plot, 1933-1949
Tác giả: Charles Higham
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 1983
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  382
 
Torment
Tác giả: Lauren Kate
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Secret society girl : an Ivy League novel
Tác giả: Diana Peterfreund
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Nothing to lose : a Jack Reacher novel [downloadable e-book]
Tác giả: Lee Child
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
A breath of snow and ashes [electronic resource]
Tác giả: Diana Gabaldon
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The code book : how to make it, break it, hack it, crack it [online resource]
Tác giả: Simon Singh
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  652.8
 
Shadowfever
Tác giả: Karen Marie Moning
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Chung Kuo. BOOK 3- The white mountain
Tác giả: David Wingrove
Xuất bản: New York: Delacorte Press, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục